VAN XÃ KHÍ

 >>    NHỮNG MẶT HÀNG STOCK TRONG KHO CTY PHÚ QUÝ:

 

   VAN XÃ KHÍ -  ( OR - ITALY )

 - Kích thước : 15mm - 25mm

 - Vật liệu:  Đồng 

 - Áp lực làm việc : PN10, PN16

- Xuất sứ :   ITALY

- ( DOWNLOAD )

..................................................................................................................................................

 

  

   VAN XÃ KHÍ  - ( A.R.I - ISRAEL ) :

 - Kích thước : 20mm - 50mm

 - Vật liệu:  Nhựa tổng hợp

 - Áp lực :  PN10 , PN16

- Xuất sứ :  ISRAEL

 - ( DOWNLOAD )

 

..................................................................................................................................................

 

  

   VAN XÃ KHÍ - GANG LẮP BÍCH - ( A.R.I - ISRAEL ):

 - Kích thước : 50mm - 200mm

 - Vật liệu:  Gang

 - Áp lực : 10K , 16K ,25K

- Xuất sứ :  ISRAEL

   -  ( DOWNLOAD )

 

..................................................................................................................................................

 

 

  

   VAN XÃ KHÍ - INOX LẮP BÍCH - ( A.R.I - ISRAEL ) :

 - Kích thước : 25mm - 200mm

 - Vật liệu:  INOX

 - Dùng trong môi trường :  Nước thải  - Thực phẩm

 - Áp lực : 10K , 16K ,25K

- Xuất sứ :  ISRAEL

 - ( DOWNLOAD )

 

..................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyen Ho Tu

Nguyen Ho Tu

Quảng cáo

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập: